Fuktmätare för relativ fukt och temperatur

Fuktmätare, hygrometer, från Swema och Rotronic som mäter relativ fukt (%RF ), daggpunkt och temperatur. Rotronics instrument har hög noggrannhet, linjaritet och långtidstabiltet. Fuktmätare som mäter relativ fukt anger hur många procent fukt som finns i luften i jämförelse med hur mycket den kan ta upp utan att den faller ut som dimma. Fler fuktmolekyler kan finnas i luften om den värms. Därför blir luft torrare om man värmer upp den. Fukt kan också mätas med fuktlogger och Swema har även mätare för fukt i material.Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93