Fuktgivare

Fuktgivare och Fukttransmitter från Rotronic är ett världsbegrepp för mätning av relativ fukt (luftfuktighet) och temperatur i luft.

Fuktgivare - Hygromer, elektronik - AirChip3000 & nya AirChip4000

Den mättekniska grunden är kapacitivt givarelement - Hygromer® och digital elektronik - AirChip3000/AirChip4000, från Rotronic Schweiz. Hygromer-givaren är ett begrepp för långtidsstabila, kondenståliga och noggranna mätningar av relativ fukt. Givaren mäter inom 0...100 %RF och -100...200 °C. AirChip3000/AirChip4000 är den senaste digitala elektroniken vilken ger hög noggrannhet, reproducerbarhet, flexibilitet och funktionalitet. Elektroniken linjariserar, temperaturkompenserar, mäter relativ fukt och temperatur samt beräknar daggpunkt. De följer reglerna FDA 21 CFR Part 11 och GAMP5 (vid revision), har självdiagnos, simulator, analog utsignal 0...1V (endast AirChip3000) och digital utsignal. Fuktgivaren och elektroniken används i alla Rotronics produkter för fuktmätning.

HygroClip2

HygroClip2 är den senaste generationens utbytbara givare. HygroClip2 kombinerar Hygromer och Airchip3000/4000 i kalibrerade givare som kopplas direkt till transmittrar, loggrar och instrument utan att annan kalibrering eller justering behövs.

Fjärrmätsystem

RMS är det senaste inom övervakningssystem från Rotronic. Helt digitalt med trådlösa givare eller LAN, avläsning på distans via webbläsare i dator, läsplatta eller smartphone.

Fukttransmitter

Nedan följer en rad fukttransmittrar som antingen har inbyggd Airchip3000 och Hygromer-givare eller utbytbara HygroClip2. Utsignal finns i mA, V och digital signal. Förutom relativ fukt och temperatur kan utsignalen motsvara daggpunkt och andra psykrometriska parametrar. Tillsammans med noggrann kalibrering erhålls stabila och riktiga mätresultat för år framöver.

×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta