Fukt-/templogger

Fuktlogger för relativ fukt, %RF. Rotronics loggar har marknadsledande specifikation och vissa har även har daggpunktsberäkning. De allra flesta loggermärken registrerar också lufttemperatur och kompenserar för denna. Mätdata loggas med inställbart intervall och sparas. Fuktloggern kopplas sedan till en PC och de loggade värdena presenteras i ett dataprogram. Swema för även mätinstrument för fuktmätning i luft och i material.

Ring Swema 08 - 94 00 90
×
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta


Tel: 08 - 94 00 90

Fax: 08 - 93 44 93