Teori Vattenaktivitet

Teori Vattenaktivitet

Teori vattenaktivitet

Art.nr: 859 VA [Se större]


Vad är vattenaktivitet?
Vattenaktivitet är per definition det fria eller icke-kemiskt bundna vattnet i livsmedel och andra produkter. Det bundna vattnet kan inte mätas med denna metod. Mätning av vattenaktivitet, eller relativ fuktighet i jämnvikt (ERH), är en nyckelparameter i kvalitetskontrollen av fuktkänsliga produkter eller material.

Varför mäta vattenaktivitet?
Det fria vattnet i en produkt påverkar dess mikrobiologiska, kemiska och enzymatiska stabilitet. Detta är särskilt viktigt när det gäller lättfördärvliga produkter som livsmedel, spannmål, frön, samt för många produkter inom läkemedels- och kosmetikindustrin. Om det är för mycket fritt vatten förstörs produkterna, och om det finns för lite vatten tillgängligt kan andra produktegenskaper påverkas negativt.

Tabellen visar typiska tillväxttrösklar under vilka den specificerade organismen inte kan föröka sig och därmed förstöra produkten. Kontroll av vattenaktivitet har därför en betydande inverkan på en produkts hållbarhet.
Vattenaktivitet / Förorening
aw = 0,91...0,95 Många bakterier
aw = 0,88 Många jästsvampar
AW = 0,80 Många mögel
aw = 0,75 Halofila bakterier
aw = 0,70 Osmiofila jästsvampar
aw = 0,65 Xerofil mögel

Mätningen av vattenaktivitet ger också användbar information om egenskaper såsom sammanhållning, lagringstid, klumpbildning eller hällbarhet av pulver, tablettstabilitet och vidhäftning av beläggningar.
Alla vattenaktivitetsstationer och givare har temperaturmätning som standard och mäter inom ett område av 0…1 aw, vilket motsvarar 0…100 %RF.

Vattenaktivitet i relation till fuktkvot Eftersom vattenaktivitet mäter det fria vattnet, ger vattenaktivitet en bättre information än fuktkvot.
För syntetiska produkter kan vattenaktivitet användas för att indirekt få fuktkvot, g vatten / g torrt material (Vatteninnehåll), genom att vid en specifik temperatur första mäta vattenaktivitet för ett materialprov och sedan väga det före och efter torkning. Detta görs för olika vattenaktivitetsvärden och plottas i en graf. Man får på så sätt fram sorptionskurvan gällande en viss temperatur, som visar relationen mellan fuktkvot och vattenaktivitet.
För de flesta naturprodukter kan man inte ta fram en tillförlitlig sorptionsisoterm-kurva och vattenaktivitet ska i dessa fall ses som ett separat mått.

Vattenaktivitet broschyr

Swema AB, Org.nr. 556052-5551