Värmekamera

Värmekamera

Flir E75 värmekamera

Art.nr: 767032 [Se större]
• Snabb 30 Hz
• MSX®, IR och/i visuell bild
• 320x240 pixlar


FLIR E75 har en känslighet på <0,03°C vilket gör det lätt att upptäcka exempelvis bristfällig isolering eller varmgång i motorer och elsäkringar.

Område -20°C...+650°C passar applikationer inom bygg, industri och elteknik.
FLIR E75 är en bärbar värmekamera som visar en 320x240 pixlars bild där olika färger representerar olika yttemperaturer. Bilder sparas som IR-bild, vanlig visuell bild, MSX®-bild (förstärkta konturer) och PiP (Bild i Bild, som är vanlig bild och IR-bild tillsammans.)

FLIR E75 är designad för enkelt handhavande och har visningsfunktionerna: centrumtemperatur, area med max och min temperatur samt färg-alarm; blått under / rött över satt temperatur.

Temperaturområde: -20°C...+650°C (Två områden)
Känslighet: <0,03°C
Synfält: 24°x 18°
Manuell skärpa
Min närgräns ca 0,5 m
320 x 240 pixlar
30 Hz
4" färg LCD
Mätosäkerhet ±2°C eller ±2%
Inställbar emissivitetsfaktor 0.1-1.0
8 Gbyte SD-kort
Bildöverföring till PC via USB
4 timmar kontinuerlig drift med batteri
1000 gram
278x116x113 mm
FLIR Tools software
Swema AB, Org.nr. 556052-5551