Värmekamera

Termografering. Värmekameran ger en bild av temperaturen. Varma eller kalla områden och komponenter syns tydligt. En bild kan vara till stor hjälp för att finna brister i isolering och elinstallationer, balansera husuppvärmning och för upptäcka varmgång i maskiner.

Värmekameran visar yttemperatur

Den infraröda strålningen upphör vid den teoretiska absoluta nollpunkten, -273,15°C. Vid ökande temperatur ökar all materia sin infraröda strålning - värmestrålning. Det mänskliga ögat ser ljus i området 390 och 770 nanometer medan värmekameran ser den osynliga värmestrålningen i det infraröda området, normalt 5-14 mikrometer. En värmekamera kan via en lins och en detektor för infrarött ljus fastställa ett objekts olika yttemperaturer. Detektorns antal pixlar och deras känslighet avgör kamerans grundläggande prestanda. Bilden som kameran skapar består av färger där varje nyans representerar en temperatur. Alla bilder som sparas kan överföras till en dator. Det finns även kameror med bild i bild funktion som kombinerar IR-bild (Infraröd) och vanlig bild. IR termometrar är ett enklare alternativ till värmekameror och har bara en känselkropp istället för flera pixlar.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551