Värmekamera

Vid termografering med en värmekamera tas en bild av yttemperaturer. Antal pixlar och deras känslighet avgör kamerans grundläggande prestanda. Bilden som kameran skapar består av färger där varje nyans representerar en temperatur. Varma eller kalla områden och komponenter syns tydligt. Brister i isolering och varmgång i elsäkringar, elinstallationer och i maskiner hittas. Alla bilder som sparas kan överföras till en dator. MSX®-bild är en IR-bild förstärkt med konturer och Bild i Bild, PictureinPicture, är en IR-bild omgiven av en visuell bildram. IR termometrar är ett enklare alternativ till värmekameror och har bara en känselkropp istället för flera pixlar.

Teori

Den infraröda strålningen är värmestrålning som alla föremål strålar vid temperaturer över den den teoretiska absoluta nollpunkten, -273,15°C. Ju värmare ju mer strålning. Det mänskliga ögat ser ljus i området 390 och 770 nanometer medan värmekameran ser den osynliga värmestrålningen i det infraröda området, normalt 5-14 mikrometer. En värmekamera kan via en lins och en detektor för infrarött ljus fastställa ett objekts olika yttemperaturer.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551