PC-program

PC-program

SwemaTerminal 3

Art.nr:
SwemaTerminal 3 [Se större]
SwemaTerminal 3 är ett gratisprogram för Windows för SwemaFlow 235/236/125D/126/4000/4001, SwemaMan 7/8, SwemaAir 5, Swema 03/03+ och Swema 05. Med SwemaTerminal 3 kan du nu läsa mätdata, läsa certifikat, göra inställningar, logga, göra uppgraderingar av instrument och givare samt visa grafer och mätstatistik.
Ladda ner programmet SwemaTerminal 3.

Packa upp zip-filen och kör setup-programmet.

När det är klart och du satt in USB-kontakten från ett instrument (måste vara påslaget) eller givare försöker datorn installera drivrutiner.

Ifall dessa inte hittas kan du installera dem manuellt. Öppna enhetshanteraren, högerklicka på "Okänd enhet", välj "Uppdatera drivrutin", klicka "Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn". Ange sökväg "C:/Program Files/Swema". Kontrollera att "Inkludera undermappar" är förkryssat och klicka på nästa så installeras drivrutinerna.

Windows 7:
När instrumentet/givaren är ansluten söker kanske Windows efter en driverinstallation på internet - stoppa den. Om Windows finner en driver installeras den även ifall det inte är Swema drivern. För att använda Swema-drivern så avinstallera först den felaktiga om den hunnits installeras.
Anslut Swema instrumentet eller givaren igen. Avbryt nu installationsfönstret från att leta efter en Driver. Välj att leta efter en Driver på din dator. Windows kommer nu hitta Swema-drivern. CW20180719.

Instruktion firmwareuppgradering med SwemaTerminal 3

Programhistorik.txt
Swema AB, Org.nr. 556052-5551