SwemaTerminal

SwemaTerminal

SwemaTerminal

Art.nr: ------
Med SwemaTerminal kan du bland annat:
Ladda lagrade mätdata från Swema 3000, SwemaAir 300, SwemaMan 80 och SwemaAir 50 till en PC
Sortera LOG och LOGP filer endast från SwemaAir 300 och presentera dessa grafiskt
Läsa mätvärden online från Swema 3000, SwemaAir 300, SwemaMan 80/60 och SwemaAir 50/40 med ett tidsintervall från 0,1 s

NYHET i SwemaTerminal 1.1.4 med Swema 3000 USB kommunikation:
Upp till Com-port 256 möjligt. Detta gör det möjligt att använda USB-porten på Swema 3000. Kontrollera i enhetshanteraren i din PC vilken port USB-enheten tilldelats. Enhetshanteraren finner du under
Start / Kontrollpanelen / Prestanda och underhåll / System / Enhetshanteraren / Portar (COM & LPT).
Välj sedan den Com-porten i SwemaTerminal.
Fungerar på Windows XP.

Installera USB driver för Swema 3000 på PC med windows XP.
1. Kör filen CDM Setup.exe genom att dubbelklicka på den. Vänta tills du får meddelandet:
"FTDI CDM drivers have been successfully installed"
2. Anslut en probe på “Swema 3000”. (Behövs inte Swema3000 med nyare program versioner.)
3. Ändra kommunikationen på “Swema 3000” till USB genom att trycka MENU.
Välj Settings med Upp och NED pilarna och tryck SET. Välj Communication med Upp och Ned pil och tryck SET. Ändra till USB med upp och ned pilarna. Tryck EXIT för att godkänna valet och EXIT två gånger till för att gå till mätläge.
4. Anslut USB-kabeln mellan “Swema 3000” och PC och slå på instrumentet.
5. Windows hittar drivern automatiskt och installerar den. Installationen av USB-drivern i PC:n är klar.

SwemaTerminal.exe (1,2 MB)

SwemaTerminal.zip (500 kB)

Swema AB, Org.nr. 556052-5551