Programuppdatering

Programuppdatering

SwemaMan 7_8 uppgradering

Uppgradering av programmet i SwemaMan 7 och SwemaMan 8 påverkar varken mätosäkerheten, kalibrering eller sparade mätningar.

0. Om så ej gjorts tidigare, installera SwemaTerminal 3

1. Hämta programversionen 768820 SwemaMan 7/8 Firmware.zip.

Se programhistorik:
SwemaMan 7 & 8 programhistorik.pdf

2. Anslut instrumentet med USB-kabeln till PC:n. Öppna SwemaTerminal 3 om det inte redan är öppet.

3. Välj Update Firmware från File-menyn i SwemaTerminal 3. SwemaTerminal 3 bortkopplar nu från instrumentet, Instrumentets display börjar blinka "Soft Pro." och efter några sekunder startar "MSP430 USB Firmware Upgrade Example 2.0". I fönstret står det "ready...". Om inte dra ur och sätt i USB-kabeln, starta SwemaTerminal 3, gå in i terminalen och slå *-tecken följt av Enter. För äldre programversioner dra ur usb-kabeln och sätt i igen. Om display nu blinkar "Soft Pro." välj i uppdateringsprogrammet File, Rescan HID Bus. Fönstret visar "Ready...".

4. Klicka på "File" och sedan "Open User Firmware..." välj den fil du laddade ned i punkt 1.

5. När processen är klar så stäng fönstret "MSP430 USB Firmware Upgrade Example 2.0". För att få kontakt med instrumentet i SwemaTerminal 3 igen tryck på "File" och sedan "Reconnect".

I SwemaTerminal 3 file-meny välj "Terminal Window" och verifiera mjukvaruversionen installerad genom att trycka enter och sedan läsa vad som står i fältet för mjukvaruversion.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551