Swema 3000 anpassning

Swema 3000 anpassning

SwemaFlow passning

Art.nr: 767170 [Se större]
Pris: 2400:-
• Detaljerad display
• Lagra mätdata i Swema 3000
• SwemaTwin med SwemaFlow


Med en anpassning så kan du koppla en Swema 3000 till SwemaFlow 125D eller 4000.

Displayen på Swema 3000 har fler rader och underlättar visning av bland annat en Back-pressure mätning.

Sparar din mätprtokoll i Swema 3000 tillsammans med alla andra 3000-mätningar.

Injustering med SwemaTwin blir möjligt.
Med en Swema 3000 på referensdonet och en SwemaFlow 125 /4000 kopplad till en Swema 3000 i handen, sparar mycket tid.
Beställ ombyggnad av din SwemaFlow 125D eller SwemaFlow 4000 anpassad till Swema 3000.

Anpassningen innebär att Swema monterar en bygel och en kontakt på SwemaFlow 125D eller 4000. Med anpassningen följer en kabel.
Två clips följer med för att fästa Swema 3000 på bygeln.

Koppla Swema 3000 till
SwemaFlow 125D eller 4000
SwemaFlow Program: 1.04...
Swema 3000 program: 5.18...
Swema AB, Org.nr. 556052-5551