Programuppdatering

Programuppdatering

SwemaFlow 125D, 4000 uppgradering

Uppgradering av programmet i SwemaFlow 125D och SwemaFlow 4000 påverkar varken mätosäkerheten, kalibrering eller sparade mätningar.

0. Om så ej gjorts tidigare, installera SwemaTerminal 3

1. Hämta programversionen 767080_125D_4000_Version_1.16.elf

Se programhistorik.

SwemaFlow 125D_4000 programhistorik.pdf

2. Slå på instrumentet och anslut med USB-kabeln till PC:n. Öppna SwemaTerminal 3 om det inte redan är öppet.

3. Välj Update Firmware från File-menyn i SwemaTerminal 3. SwemaTerminal 3 bortkopplar nu från instrumentet och ett "Swema Firmware Updater 1.02" fönster dyker upp.

4. Välj den COM-port instrumentet är inkopplat på (visas i SwemaTerminal 3 fönstret).

5. Klicka på "Select firmware" och välj den fil du laddade ned i punkt 1. Instrumentet lämnar nu virtuella com-portsläget och går in i USB-läge.

7. När processen är klar dra ur och sätt i usb-kontakten.

8. Starta om SwemaTerminal 3.

I SwemaTerminal 3 file-meny välj "Terminal Window" och verifiera mjukvaruversionen installerad genom att trycka enter och sedan läsa vad som står i fältet för mjukvaruversion.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551