Programuppdatering

Programuppdatering

Swema 3000 uppgradering

Uppgradering av programmet i Swema 3000

Viktigt!
Alla sparade mätningar i instrument försvinner när man uppgraderar från 5.19 eller lägre till 5.20 eller högre. Software version visas så länge ON är nedtryckt när instrumentet slås på. Uppdatering påverkar varken mätosäkerheten eller kalibreringsdata.

1. Hämta filen 764650 Program 3000 540.pro till din PC.

Se programhistorik.
Swema 3000 programhistorik.pdf

2. Sätt på instrumentet när det är inkopplat till PC:n med USB-kabeln. Starta sedan programmet SwemaTerminal 2 på PC:n. Sök och öppna instrumentet.
3. I “SwemaTerminal 2” programmmet så väljer du "Uppdatera Swema 3000" och sedan markerar du programmet "764650 Program 3000 xxx.pro" - det du sparat på PC:n i steg 1 och klicka på Öppna.

4. Vänta tills instrumentet stänger av sig och ett OK meddelande visas.

VARNING!! Om inte instrumentet stänger av sig läs "Hjälp".

5. Slå på instrumentet. Den nya programversionen visas på displayen.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551