Programuppdatering

Programuppdatering

Swema 03_05 uppgradering

Uppgradering av programmet i Swema 03, Swema 03+ och Swema 05 påverkar varken mätosäkerheten eller kalibrering om du redan har firmware 1.17 eller senare.

0. Om så ej gjorts tidigare, installera SwemaTerminal 3

1. Hämta programversionen 767720_Swema_03_05_Firmware_ver1.20.elf.

Se programhistorik:
Swema 03 & 05 programhistorik.pdf

2. Anslut instrumentet med USB-kabeln till PC:n. Öppna SwemaTerminal 3 om det inte redan är öppet.

3. Välj Update Firmware från File-menyn i SwemaTerminal 3. SwemaTerminal 3 bortkopplar nu från instrumentet och ett "Swema Firmware Updater 1.02" fönster dyker upp.

4. Välj den COM-port instrumentet är inkopplat på (visas i SwemaTerminal 3 fönstret).

5. Klicka på "Select firmware" och välj den fil du laddade ned i punkt 1. Instrumentet lämnar nu virtuella com-portsläget och går in i USB-läge.

7. När processen är klar dra ur och sätt i usb-kontakten.

8. Starta om SwemaTerminal 3.

I SwemaTerminal 3 file-meny välj "Terminal Window" och verifiera mjukvaruversionen installerad genom att trycka enter och sedan läsa vad som står i fältet för mjukvaruversion.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551