Rotronic HW5 programvara

Rotronic HW5 programvara

Rotronic HW5 programvara

Art.nr: 859 HW5 [Se större]
Rotronics nya mjukvara HW5 ersätter det långvariga och framgångsrika HW4-programmet. HW5 kommer att finnas tillgänglig som en gratis Professional-version (utan begränsning på antal anheter).

HW5 Professional kommer att ha följande funktioner:

NFC-gränssnitt: Med den helt nya funktionen hos HW5 kommer det att vara möjligheten att konfigurera och kalibrera nästa generation transmittrar (t.ex. HF5A) över NFC-gränssnittet.
Ladda ner loggdata från dataloggrarna: Filformaten .xls, .csv och .log är tillgängliga för loggfiler. .xls-formatet kan öppnas med en editor eller Excel. Data kan även exporteras i andra format.
Instrumentkonfiguration: Beroende på instrument och givare kan följande funktioner och inställningar ändras: tilldelning och skalning av signalutgångar, definition av larmvärden (endast på enheten), reläkopplingspunkter, justering och kalibrering av givare.
Analys- och beräkningsverktyg Psykrometriska parametrar: Alla Rotronic-instrument mäter relativ fuktighet i %RF och temperatur i °C (°F). Dessa två värden kan användas för att beräkna andra psykrometriska värden såsom daggpunkt, vatteninnehåll (vattenkvot) och entalpi. Beräkningsverktyget i HW5-programvaran använder WMO-verifierade formler för dessa beräkningar och låter användare definiera sina egna parametrar (t.ex. vatteninnehåll och temperatur) som ingångsvärden för att beräkna den relativa fuktigheten utifrån dem. Andra avancerade alternativ såsom differentiering av dagg/frostpunkt ingår också.
Statistiska funktioner / PDF-rapport: För många användare är detaljerad data, som kan vara mycket omfattande, inte nödvändigtvis av stort intresse. För dem är det bara viktigt att de uppmätta värdena ligger inom ett visst intervall. Den statistiska funktionen och den integrerade PDF-rapporten möjliggör enkel och detaljerad datautvärdering för detta. Den visar följande värden: min., max. och medelvärde (under en definierad period eller under tiden för ett larm), standardavvikelse, kinetisk medeltemperatur, antal uppmätta värden, total tid med överskridet värde.
Användare och lösenord: Användarnamn och lösenord kan definieras och tilldelas fritt. Varje användare kan tilldelas olika rättigheter. Användare kan blockeras och återaktiveras igen. Användare som har tagits bort kan inte återskapas under samma namn.

HW5 Professional med den extra funktionen att mäta vattenaktivitet (HW5-AW-code) är den enda versionen av HW5 som det debiteras en kostnad för.
Aw-mätning: Mätning av vattenaktivitet med standardmätmetoden AWE och AW-Quick (resultat vanligtvis inom 4-5 min).
Aw-rapporter: Skapar rapporter på din vattenaktivitetsmätning.

Operativsystem som stöds: Windows 10

Rotronic HW5 nedladdning och manual.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551