PC-program

PC-program

Rotronic HW4-P

Art.nr: 859399
• Tömmer Hygrolog
• Presenterar grafer
• Konfigurerar, justerar, kalibrerar
• Övervakning av mätnätverk
• Överlappande grafer
• Rapporter
• Automatisk datalagring
• Rumslayout
• Lösenord
• Användarskydd


HW4-P (proffesional)
Nätverkstillämpningar inom bl.a läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Alla funktion som i Standard Edition HW4-E. Fullgör kraven för elektronisk datalagring och signaturer (21CFR Del 11, bilaga 11). Gruppering av enheter, nätverk (RS485), överlappande grafer, larmfunktion, utskrift av justerings- kalibrerings- och konfigureringsrapporter, spara/logga mätdata automatiskt, rumslayout, lösenordsskydd, användarskydd.

Rotronic HW4 är ett PC-program för att konfigurera, läsa av, kalibrera och justera Rotronics dataloggrar, transmittrar och givare. HW4 möjliggör en säker övervakning, loggning, registrering, kartläggning, analys av data samt alarm för relativ luftfuktighet, temperatur, CO2 och differenstryck. Programmet uppfyller myndighetskrav för bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, och används som en del av kundernas kvalitetssäkring.
Programmet kan användas till obegränsat antal instrument (beror på kapaciteten hos PC och tillgängliga portar). On-line visning av uppmätta och beräknade värden (daggpunkt mm) - begränsat till ett instrument i taget (instrumentet kan ha flera givare). Automatisk lagring av de senaste uppgifterna i en tillfällig online-buffert. Loggning av uppmätta och beräknade värden till PC (kan göras samtidigt med lokal dataloggning). Lätt att läsa diagram och tabeller. Dataanalys av medelvärde, standardavvikelse och min/max. Utskrift i tabell eller diagram. Automatisk igenkänning och identifiering av instrument och loggrar. Justering och kalibrering av HygroClip och HygroClip 2 digitala givare. Inbyggd säkerhet för att skydda mot manipulation av inspelad data.

Denna produkt är ett tillbehör för följande produkter:
Rotronic HygroFlex, HygroLog, HygroPalm 21/22/23.
YouTube.com video not visible? Try this link: Vimeo.com - ROTRONIC HW4 Software - Monitoring, Alarming & Reporting
För en testversion av HW4, klicka på följande länk:

Rotronic HW4-Trial
Swema AB, Org.nr. 556052-5551