PC-program

PC-program

Rotronic HW4 programvara

Art.nr: 859 HW4 [Se större]
Pris: från 2709:-
Rotronic HW4 programvara har i och med version 3.9 nått sista stadiet i sin livscykel och utgår 2021, ersätts av nya Rotronic HW5. Support för HW4 garanteras till 2023.

Rotronic HW4 är ett PC-program för att konfigurera, läsa av, kalibrera och justera Rotronics dataloggrar, transmittrar och givare. HW4 möjliggör en säker övervakning, loggning, registrering, kartläggning, analys av data samt alarm för relativ luftfuktighet, temperatur, CO2 och differenstryck. Programmet uppfyller myndighetskrav för bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin, och används som en del av kundernas kvalitetssäkring.
Programmet kan användas till obegränsat antal instrument (beror på kapaciteten hos PC och tillgängliga portar). On-line visning av uppmätta och beräknade värden (daggpunkt mm) - begränsat till ett instrument i taget (instrumentet kan ha flera givare). Automatisk lagring av de senaste uppgifterna i en tillfällig online-buffert. Loggning av uppmätta och beräknade värden till PC (kan göras samtidigt med lokal dataloggning). Lätt att läsa diagram och tabeller. Dataanalys av medelvärde, standardavvikelse och min/max. Utskrift i tabell eller diagram. Automatisk igenkänning och identifiering av instrument och loggrar. Justering och kalibrering av HygroClip och HygroClip 2 digitala givare. Inbyggd säkerhet för att skydda mot manipulation av inspelad data.

HW4 finns i olika versioner med olika innehåll, funktioner och begränsningar:
Programversion HW4-E och HW4-P är ett tillbehör för följande produkter:
Rotronic HygroFlex-transmittrar & givare, HygroLog-dataloggrar och HygroPalm-handhållna instrument.

HW4-Lite (friversion)
Programversion HW4-Lite medföljer gratis till loggrarna HL-1, TL-1 och BL-1 och HL-20D. Följande funktioner som finns i HW4-P saknas; Användarhantering, Larmtabell, Larminställningar, Användarhändelsetabell, Logga till PC, Generering av testkod, “Sök efter enheter” är begränsat till USB & RS-232. Max tre (3) instrument kan kopplas upp mot programmet samtidigt.

HW4-E
Visualisering av dataloggrar och uppmätta värden, programmering dataloggrar, datahämtning, skalning, instrumentinställningar, service och konfigurationsverktyg för Rotronic instrument och givare, tidssynkronisering, justering och kalibrering av Rotronic givare. Enanvändarlicens, inget lösenordsskydd.

HW4-P (professional)
Nätverkstillämpningar inom bl.a läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Alla funktion som i Standard Edition HW4-E.
Fullgör kraven för elektronisk datalagring och signaturer, ERES, (FDA; 21CFR Del 11, bilaga 11). Gruppering av enheter, nätverk (RS485), överlappande grafer, larmfunktion, utskrift av justerings- kalibrerings- och konfigureringsrapporter, spara/logga mätdata automatiskt, rumslayout, fleranvändarlicens, lösenordsskydd.

HW4-OPC
Alla funktioner som i Professional Edition HW4-P.
Innehåller en OPC-server med vilken data kan integreras i kundens egen programvara

Rotronic HW4
YouTube.com video not visible? Try this link: Vimeo.com - ROTRONIC HW4 Software - Monitoring, Alarming & Reporting

Swema AB, Org.nr. 556052-5551