Analog kabel

Analog kabel

Analog kabel Swema 3000

Art.nr: 766580
Analog kabel med en voltsignal för varje Swema 3000 givare. Ger också utsignal för den inbyggda differenstrycksgivaren i Swema 3000md och Swema 3000mdH+. Samma kabel passar för alla givare.
Ansluts till Swema 3000 vänstra kontakt. Andra ändan har lösa kabeländar.

Digital till analog omvandling i kabeln.
Utsignal: 0...4,9 V
Vit eller Röd: Signal +
Brun: Signal -

Swema3000md, SWA10:
1mV/Pa, 1,0V = 0Pa

Swema3000mdh+, SWA07:
0,1mV/Pa, 1,0V = 0Pa

SWA31: 100mV/m/s, 5…10mV = 0m/s

SWA03:
1V/m/s, 5…10mV=0m/s

SWA25 Ni100: 10mV/°C, 1,0V=0°C

Pt100-givare:
1mV/°C, 1,0V=0°C

CO2-kabel: 1mV/ppm, 5…10mV=0ppm

SwemaFlow 65, 125, 2000
10mV/l/s, 5…10mV=0l/s

Fukt-givare: 10mV/%RF,
5…10mV=0%RF
Swema AB, Org.nr. 556052-5551