Universalinstrument / Universallogger

Ventilationsmätare, industrimätare, temperaturinstrument, fuktinstrument - allt i universalinstrumentet Swema 3000. Universalmätare som är ett multifunktionsinstrument med flera passande givare för mätning av drag, luftfuktighet, difftryck, luftflöde och lufthastighet i luft samt temperatur.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551