Differenstryckgivare

Differenstryckgivare

SWA 10

Art.nr: 761430 [Se större]
• Difftryck luft
• -300…1500
• Nollpunktsventil
• För täthetsprovare


SWA 10 är en differenstryckgivare för luft och luftflödesberäkning som används med Swema 3000 istället för den inbyggda i Swema 3000md eller mdH+. SWA 10 används även för läckageprovare för kanaler eller täthetsprovare för hus tillsammans med Swema 3000md eller Swema 3000mdH+.
SWA 10 har en inbyggd ventil som kontrollerar tryckets nollpunkt, vilket gör givaren lägesoberoende.

Mätområde:
Tryck: -300…1 500 Pa
Luftflöde: ca 2...49 m/s
Valbar upplösning: 0...2 decimaler

Mätosäkerhet:
± 1% avläst värde, lägst ± 0,3 Pa
Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Max belastning ± 20 000 Pa
Givarens arbetstemperatur 0…50°C

Rekommenderat kalibreringsintervall var 12e månad
Swema AB, Org.nr. 556052-5551