Dataprogram till LogSo

Dataprogram till LogSo

LogSo Kit

Art.nr: 583176
+764430
Pris: 1066:-
LogSo Kit består av Logso dataprogram 4.0.6 (uppdaterad för Windows 10/11) plus USB-kabel till PC.

Hur du jobbar med LogSo
Ställ in loggern via LogSo-programmet där kan projektet namnges, ett tidsintervall sättas, när loggningen ska starta/stoppa osv. När loggningen är klar tömms loggern i programmet och alla data visas grafiskt.
Med programmet presenteras grafer för LogSo loggrar. PC programmet är lättanvänt med självinstruerande knappar och rullgardinsmenyer.
Diagrammet kan visa 2 olika storheter samtidigt, t ex fukt och temperatur.
Tidsvisning med absolut tid eller tid sedan start av logger.
Logaritmiska skalor, medelvärden, eller min/max-visning.
Beräknade kurvor exempelvis: differensvisning mellan 2 loggar.
Tabellvisning, export och import från Excel
Justering av en logger kan ske i både 1 eller flera punkter.
Programmet är bakåtkompatibelt för mätningar gjorda med Picolog.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551