Tejpgivare

Tejpgivare

Tejpgivare

Art.nr: 263601 [Se större]
• Pt 100
• Liten massa


Yttemperatur
Folie-element används vid yttemperaturmätning för fast installation där krav ställs på hög mätnoggrannhet. Genom sin låga värmekapacitet (stor yta, liten massa) påverkas ej mätobjektets temperatur, samtidigt som elementets termiska tröghet är minimal. Givarna fästs på ytor med dubellhäftande kaptontejp. Kabeln som löds in på givaren ska avlastas så belastningen inte kommer på givarbenen.

Lufttemperatur
Folie-element används också för lufttemperatur-mätning där krav ställs på kort svarstid. Då fästs givaren mot ett plant underlag eller i en slits så att endast linningen är fri i luften.
För högre (2m/s) lufthastigheter bör även den andra änden fixeras med kaptontejp i t.ex. en bygel.
Kabeln som löds in på givaren ska avlastas så belastningen inte kommer på givarbenen.

Mätområde:
Temperaturområde: -40...+200°C

Övrigt:
Pt 100
11x30x0,13mm
Svarstid: T0,5= 1 sek. på yta
För luft / yta
Swema AB, Org.nr. 556052-5551