Glimmergivare

Glimmergivare

Glimmergivare

Art.nr: 770110 [Se större]
• Pt 100
• Liten massa


Yttemperatur
Folie-element används vid yttemperaturmätning för fast installation där krav ställs på hög mätnoggrannhet. Genom sin låga värmekapacitet (stor yta, liten massa) påverkas ej mätobjektets temperatur, samtidigt som elementets termiska tröghet är minimal. Givaren är isolerad med kaptontejp. Kabeln som löds in på givaren ska avlastas så belastningen inte kommer på givarbenen.

Lufttemperatur
Glimmergivaren används också för lufttemperatur-mätning där krav ställs på kort svarstid. Då fästs givaren mot ett plant underlag eller i en slits så att endast linningen är fri i luften.
Kabeln som löds in på givaren ska avlastas så belastningen inte kommer på givarbenen.

Övrigt:
Pt 100
22x9x0,45mm
För luft / yta
Swema AB, Org.nr. 556052-5551