Temperaturmätare

Temperaturmätare

SwemaTemp 21

Art.nr: 770270 [Se större]
Pris: 3350:-
• Noggrann
• Pt och Ni 100
• Olika givare
• Yttemperatur på pappersvals i pappersmaskin
• Strålning - svart glob
• Material
• Luft
• Vätska
• Yta


SwemaTemp 21 är ett instrument för olika Pt100- och Ni100-givare för att mäta temperatur i luft, yta, vatten och andra vätskor. Välj givare nedan.

Manual


Mätområde:
Temperatur: -50...850°C

Mätoäkerhet:
Temperatur: ±0,15% avläst värde, lägst ±0,3°C, exklusive givare
(95% konfidens)
Se givares tekniska data för mätosäkerhet för SwemaTemp 21 inklusive givaren

Övrigt:
Upplösning: 0,1°C
Givare: 1 st Pt100 eller Ni 100
Kalibrerad vid: 0, 200, 400 och 850°C

Beskrivning:
Historik: 2017 SwemaTemp 21 ersatte Swematemp 20 art.nr. 765110, instrument med samma egenskaper.
2007 SwemaTemp 20 ersatte SwemaTemp 360 art.nr 442160, som var ett instrument med handtag för olika givare som hette SWT xx. Givarna var 2-ledarkopplade med Ni-100 element. SWT-givarna kan passa till SwemaTemp 20 och 21 med en kort anslutningskabel.

Swema AB, Org.nr. 556052-5551