Temperaturmätare

Temperaturmätare

SwemaTemp 21

Art.nr: 770270 [Se större]
• Noggrann
• Pt och Ni 100
• Olika givare
• Yttemperatur på pappersvals i pappersmaskin
• Strålning
• Material
• Luft
• Vätska
• Yta


SwemaTemp 21 är ett instrument för olika Pt100- och Ni100-givare för att mäta temperatur i luft, yta, vatten och andra vätskor. Välj givare nedan.

Manual

Historik:
2017 SwemaTemp 21 ersatte Swematemp 20 art.nr. 765110, instrument med samma egenskaper.
2007 SwemaTemp 20 ersatte SwemaTemp 360 art.nr 442160, som var ett instrument med handtag för olika givare som hette SWT xx. Givarna var 2-ledarkopplade med Ni-100 element. SWT-givarna kan passa till SwemaTemp 20 och 21 med en kort anslutningskabel.


SwemaTemp 21 Pt/Ni 100 ingång:
-50...850°C
Upplösning: 0,1°C
Kalibrerad vid 0, 200, 400 och 850°C

Mätoäkerhet (95% konfidens)
±0,15% avläst värde, lägst ±0,3°C, exklusive givare
Se givares tekniska data för mätosäkerhet för SwemaTemp 20 inklusive givaren

Universal
Swema AB, Org.nr. 556052-5551