Temperaturmätare mm

Temperaturmätare mm

Swema 3000 pappersindustri

[Se större]
Swema 3000 är ett universalinstrument som med SWT 316 används för att mäta yttemperatur på pappersvalsar.
Med HC2A-IM102-3000 mäts relativ fukt i pappersmaskinen.
Med modellen Swema 3000md, alt. Swema 3000mdH+ för mycket höga hastigheter, mäts lufthastigheten med ett prandlrör med den inbyggda difftryckgivaren. Knappa in tvärsnittsarean i instrumentet så beräknas dessutom luftflödet.
Med Swema 3000 kan mätvärden sparas och överföras via USB till PC.

Mätområde:
Temperatur: 0...200°C med SWT 316

Mätosäkerhet:
Temperatur: ±2°C med SWT 316
Swema AB, Org.nr. 556052-5551