Yt-temperturgivare pappersvals

Yt-temperturgivare pappersvals

SWT 316

Art.nr: 770280 [Se större]
Teleskopisk givare.
SWT 316 är en Ni100 givare som används för mätning yttempertur på pappersvals i pappersmaskiner. SWT 316 har fyra hjul för att löpa fritt och stabilt på roterande cylinderytor.

SWT 316 ger snabba och noggranna mätresultat i moderna pappersmaskiner.

Utvecklad för sin applikation
SWT 316 är en temperaturgivare för de handhållna instrumenten SwemaTemp 21 och Swema 3000. SWT 316 utveckades och testades speciellt för pappers- industrin i samarbete med Lunds tekniska universitet. Den ledade kopplingen ger en säker mätning vid olika vinklar för teleskopskaftet.

Hög noggrannhet i snabba pappersmaskiner
Givaren är i kontakt med cylindern genom det starka och flexibla metallbläcket. Detta gör att SWT 316 erbjuder unik noggrannhet i snabba pappersmaskiner. Den lilla friktionsvärmen som bildas av kontakten mellan givare och cylinder (1°C) avleds av mätutrustningen till den omgivande luften.

Kopplas till olika instrument
SWT 316 kan kopplas till antingen SwemaTemp 21 eller Swema 3000.

Varför SWT 316 är bättre än reflektorgivare
SWT 316 har ersatt SWT 315 som ersatt SWT 215. Den äldre SWT 215 mäter temperaturen utan kontakt med en reflektor. Det är ett mellanrum på 1 mm mellan givare och cylinder. I moderna pappersmaskiner med hastigheter upp till 2000 m/min påverkas SWT 215 av en luftström som kan kyla givaren upp till 10°C. För pappersmaskiner med hastigheter över 500 m/min rekommenderar vi att SWT 215 ersätts med SWT 316.

Varför SWT 316 är mycket bättre än IR vid mätningar på cylindrar.
De flesta cylindrar är blanka och reflekterar strålning. Det är därför stor risk att man mäter omgivningstemperaturen och inte cylindertemperaturen. Vissa våglängder av infrarödstrålning reflekteras även av fukt.

Mätområde:
Yt-temperatur 0...200°C

Mätosäkerhet:
Temperatur: ±1,5% avläst värde, min ±2°C, vid max 2000 m/min (95% konfidens)
Bästa noggrannhet vid 100°C
Min valsdiameter: 150mm

Övrigt:
T90 = 7 sek
Hjulens livslängd: minst 60 timmar vid 1800m/min
Längd: 1,02...2,17 m teleskopiskt
Ni100
2-ledare
Kabel som tillbehör

Arbetstemperatur:
Mäthuvud: max 180 °C (inkl 1;a tredjedelen av teleskopskaft)
Resterande: max 80 °C
Swema AB, Org.nr. 556052-5551