Yt-temperaturgivare

Yt-temperaturgivare

SWA 56

Art.nr: 765600 [Se större]
Temperaturgivare för ytor.

Fråga oss på Swema om yt-temperaturmätning. Mätfel på flera grader kan uppstå på grund av värmeledning mellan yta, givare och skaft.
IR-temperatur-instrument eller termoelement med liten känselkropp (trådgivare) är bra alternativ.
SWA 56 passar alla Swema 3000 modeller.

Mätområde:
Temperatur: -40...200°C

Mätosäkerhet:
Temperatur: ±1°C
Notera att felvisning på grund av värmeledning (metodfel) tillkommer

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Pt-100
4-ledare
Ø6 x 150 mm
T90=45sek
Swema AB, Org.nr. 556052-5551