Yt-temperaturgivare

Yt-temperaturgivare

SWA 56

Art.nr: 765600 [Se större]
Temperaturgivare för ytor.

Fråga oss på Swema om yt-temperaturmätning. Mätfel på flera grader kan uppstå på grund av värmeledning mellan yta, givare och skaft.
IR-temperatur-instrument eller termoelement med liten känselkropp (trådgivare) är bra alternativ.
SWA 56 passar Swema 3000.

Yta -40...300°C
Pt-100
4-ledare
Ø6 x 150 mm
T90=45sek

Mätoäkerhet (95% konfidens)
0-50°C: ±0,1°C
50...300°C: ±0,2% avläst värde
-40...0°C: ±(0,1°C + 0,2% avläst värde)
Notera att felvisning på grund av värmeledning (metodfel) tillkommer
Swema AB, Org.nr. 556052-5551