Operativ temperatur

Operativ temperatur

Operativ temperatur

Den operativa temperaturen definieras som ett förhållande mellan lufttemperatur samt medelstrålningstemperatur (svart glob) och påverkas av lufthastigheten. Ökad lufthastighet ger ökad inverkan av lufttemperaturen. Sambandet som kan användas för beräkningen finns i den svenska standarden SS-EN ISO 7730:1995 (NOTE 3), och ser ut så här:

Operativ temperatur:
Vid lufthastighet upp till 0,2 m/s:
50% lufttemp.+ 50% svart glob temp.
Vid lufthastighet 0,2...0,6 m/s:
60% lufttemp.+ 40% svart glob temp.
Vid lufthastighet 0,6...1,0 m/s:
70% lufttemp.+ 30% svart glob temp.

Swemas svarta globgivare (SWA52/T52)passar till Swema 3000 respektive SwemaTemp 21.
För lufttemperatur och lufthastighet rekommenderar vi draggivaren SWA03 som passar till Swema 3000. Ett annat alternativ är att använda sig av SwemaAir 5. Lufthastigheten kan även uppskattas med en rökpenna.

Det är först vid skillnader större än 4°C mellan lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen som lufthastigheten har en betydelsefull inverkan. Om lufthastigheten är känd kan tex en
SwemaTemp 21 med T14 mäta lufttemperaturen.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551