Temperaturmätare och temperaturinstrument

Temperaturmätare med givare för vätska, luft eller material med platina-givare (pt100-givare) eller termoelement. Vi på Swema hjälper dig att välja rätt temperaturmätare och givare. Bäst resultat uppnås när givaren har bra kontakt och inte leder bort värme. Med rätt givare uppnår din mätare önskad noggrannhet. Förutom temperaturinstrument med fast och lös givare erbjuder Swema också både värmekamera, IR termometer. För långtidsmätningar används temperaturlogger.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551