Mätfläns 4-33 l/s för läckagemätaren för kanaler

Mätfläns 4-33 l/s för läckagemätaren för kanaler

Mätfläns 4-33 l per s

Art.nr: 770970 [Se större]
Denna mätfläns är ett tillbehör till för läckagemätaren för kanaler 771110 för att kunna få ett lägre flödesområde 4...33 l/s. Mätflänsen monteras lätt i befintligt mätrör på läckagemätaren.
Mätflänsens hål har en mindre diameter än mätrörets hål.


Flöde övertryck
Läckagemätare med Ø100mm slang:
4...34 l/s vid +400 Pa kanaltryck
C-klass Mätarea 28...230 kvm vid 400 Pa (EN 12237, 1507)
6...29 l/s vid +850 Pa kanaltryck

Flöde:undertryck
Läckagemätare med Ø100mm slang:
3...33 l/s vid -400 Pa kanaltryck
C-klass Mätarea 21...220 kvm vid 400 Pa (EN 12237, 1507)
7...29 l/s vid -850 Pa kanaltryck

Mätosäkerhet: ±6,5% avläst värde (vid mätning med Swema 3000md + SWA 10)

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser
Swema AB, Org.nr. 556052-5551