Mätfläns 1-4 l/s för läckagemätaren för kanaler

Mätfläns 1-4 l/s för läckagemätaren för kanaler

Mätfläns 1-4 l per s

Art.nr: 770960 [Se större]
Denna mätfläns är ett tillbehör till för läckagemätaren för kanaler 771110 för att kunna få ett lägre flödesområde 1...4 l/s. Mätflänsen monteras lätt i befintligt mätrör på läckagemätaren.
Mätflänsens hål har en mindre diameter än mätrörets hål.


Flöde övertryck
Läckagemätare med Ø100mm slang:
1...4 l/s vid +400 Pa kanaltryck
C-klass Mätarea ... kvm vid 400 Pa (EN 12237, 1507)
... l/s vid +850 Pa kanaltryck

Flöde:undertryck
Läckagemätare med Ø100mm slang:
... l/s vid -400 Pa kanaltryck
C-klass Mätarea ... kvm vid 400 Pa (EN 12237, 1507)

Mätosäkerhet: 0,3 l/s (vid mätning med Swema 3000md + SWA 10)

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser
Swema AB, Org.nr. 556052-5551