RadonEye Plus 2

RadonEye Plus 2

RadonEye Plus 2

Art.nr: 588116 [Se större]
Pris: 6450:-
• Radonlogger
• 10 min minsta loggningsintervall
• Gratis mobilapp med Bluetooth och Wi-Fi
• Arbetsplatsmätning med extra program


RadonEye Plus 2 Arbetsplats Art.nr. 588116, är en snabb radonlogger med display och uppkoppling till appen "RadonEye+2" för smartphone. Med appen kan du direkt se en graf över de loggade radonvärdena i realtid. Du kan även ställa in om du vill få larm när radonhalten överskrider ett valfritt gränsvärde. Mätdatafiler och bilder från mobilappen kan exporteras.

RadonEye Plus 2 Arbetsplats, inkluderar ett svenskt PC-program anpassat för mätning av radonhalten på arbetstid under minst en vecka. Programmet tar appens filer och genererar kompletta mätrapporter med radonhalter för arbetstid, icke arbetstid och för hela mätperioder. Programvaran gäller för ett instrument. Om ni har många instrument finns även möjlighet att köpa en utökad licens för obegränsat antal RadonEye Plus 2. Paketet är designat för att göra kompletterande mätningar under arbetstid om förhöjda radonhalter har identifierats efter mätning av årsmedelvärde. I arbetslokaler med ventilation ska radonhalten under arbetstid vara lägre än det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Mätområde:
Radonhalt: 0.2 ~ 255 pCi/l (9,435 Bq/m³)

Mätosäkerhet:
Radonhalt: < ±10% vid 10pCi/l (minimum ±0.5pCi/l )

Övrigt:
Typ: Pulserande jonkammare
Tillförlitlig mätdata: efter 60min
Loggningsintervall: 10 min, 1 eller 6 tim. Uppdaterar var 10e min, (rörligt medelvärde)
Arbetsområde: 10°C ~ 40°C, RH < 80%
Strömförsörjning: 12V 1A DC adapter
Mått: Ø80 x 120mm
Datakommunikation: via Bluetooth (BLE) eller Wi-Fi (internet)
Gratis app: "RadonEye+2" (Android/iOS)
Data log: Max 1 år (1tim intervall)
Display: 0.96 tum OLED
Inkluderar: Mätenhet, 12V strömkabel, tillverkningscertifikat, manual, samt PC-programvaran, ATMOS light, som används för minst en veckas mätning.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551