Radonlogger, radonmätare

Radoninstrument, radonmätare och radonlogger från Swema. Radon är en radioaktiv gas som finns i viss mark och i byggmaterialet blåbetong. Radon från marken kommer lättare in i byggnaden vid tjäle.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551