Sottalspump

Sottalspump

RP72 Sottalspump

Art.nr: 571133
Pris: 2120:-
Beskrivning:
Med hjälp av sottalspumpen kontrollerar man enkelt sottal i rökgaser från värmeanläggningar som eldas med olja. Pumpen har lång livslängd och är bekväm att arbeta med. Den är försedd med kondensfälla och har en lång slang för att underlätta provtagning på svåråtkomliga ställen.
Användning:
För provtagning i rökgas skall man ta 10 pumptag enligt följande: Drag ut kolven långsamt - under ca 2 sekunder och håll den i utdraget läge i ca 3 sekunder. Skjut sedan tillbaka kolven och utför pumprörelsen totalt 10 gånger. Tag ut filterpappret och utvärdera resultatet av provtagningen genom att använda skalan för bestämning av sottalet. Provtagning skall utföras tre gånger, varefter resultatet erhålles som medelvärde från provtagningarna.


Mätområde:
Sottal: 0-9

Mätosäkerhet:
Sottal: ±0,2 (medel av 3 prov)

Övrigt:
Genomströmning: 1,63 ± 0,07 liter vid 10 pumptag
Arbetstemperatur: + 10.....+30ºC
Noggrannhet:
Upplösning 1
Dimensioner: pumplängd ca 200mm
probelängd 220 mm
Vikt (set): 0,9kg

Inkluderar: Pump, slang
Uttagssond, 220 mm
Skala för bestämning av sottal 0-9
Gängad kon för fixering av sond i mätöppning
Testflaska aceton för kontroll av ev oförbränd olja
Olja för underhåll av pumpen
Filterpapper
Bomullsfilter (2 längder)
Sondborste för underhåll av utrustningen.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551