Rökgasanalysator set

Rökgasanalysator set

A 450 Set

Art.nr: 541270 [Se större]
Pris: 12485:-
• 0 - 10 000 ppm CO
• Stor 5" OLED färgdisplay
• Mätsond med flexibel slang
• Wöhler A 450 App (Android och iOS)
• Väska medföljer set
• Kona för mätsond medföljer set


A 450 från Wöhler ger snabbt en bild av hur effektiv förbränningen är.
På den stora färgdisplayen (OLED) kan alla mätvärden och beräknade värden visas på samma gång. Det går även att få grafer.
Alla inställningar görs enkelt i en meny som styrs med fyra knappar.
Mätsonden med den flexibla slangen, som fixeras i rökgaskanalen med medföljande gängade metallkona, mäter temperaturen och suger in luften till rökgasanalysatorns gasgivare.Produktblad A450 (1,75Mb)
Engelsk manual A450

Mätområde:
Syrgas O2: 0...21 volym%
Kolmonoxid CO: 0…5 000 ppm
Rökgastemperatur: 0…800 °C
Förbränningsluftens temperatur: 0…120 °C
Differenstryck: ±100 hPa

Mätosäkerhet:
Syrgas O2: ± 0,3 volym%
Kolmonoxid CO: ± 40 ppm (< 1000 ppm), annars 10 % avläst värde (Om H2 < 5% av värdet)
Rökgastemperatur: 0...133 ºC ±2 °C, 133...800 °C ±1,5% a.v.
Lufttemperatur: ±2 °C (mäts vid uppstart)
Lufttemperatur med extra givare: ±1 °C (Tillval)
Differenstryck: ±2% a.v., minst ±5 Pa

Övrigt:
Arbetstemp: +5...40 °C
Batteritid: 6...17 timmar (Li-jon)
Vikt: 620 g
Mått: 220x160x55 mm (utan sond)
Längd sond: 250 mm
Slang: 1,5 m

Inkluderar
A 450 10 000 ppm CO
250 mm mätsond med 1,5 m slang
med WIFI, USB and IR interface
USB laddare, micro USB kabel
LI-ION battery 3,6 V / 2250 mAh
25 vattenstoppfilter
Plastväska MIDI för A 450
Gängad metallkona för tät fixering av mätsond i rökgaskanalen

Tillval: Temperaturgivare (Kanalgivare eller rumsluft) kan man mäta luftens temperatur.
PTFE kona för tät anslutning av temperaturgivare i tilluftskanal.
IR-skrivaren TD-100 för utskrift av testrapporter

Varianter: I denna modell (A 450) sitter en 10 000 ppm CO-givare.
Det är möjligt att välja en annan CO-givare och komplettera med NO-givare.
CO (kolmonoxid) 5000 / 100 000 (modell A 450 L) // 10 000 (modell A 450) // 10 000 ppm (H2 kompenserad), modell A 450 H.
NO (kväveoxid) 3000 ppm, tillval alla modeller (A 450 L och A 450, A 450 H).

Beskrivning: Analysatorn har givare för CO, O2 (syrgas), temperatur för rökgas och omgivande luft (förbränningsluft) samt differenstryck för suget i skorstenen.
Instrumentet beräknar CO2 (koldioxid), daggpunkt, rökgasförlust (Qs), verkningsgrad (ETA), luftöverskott (Lambda) samt kondenseringsöverskott.
Instrumentet har förinställda bränslekoder för t ex olja, ved, pellets, naturgas, kol, gasol, och stadsgas.
När instrumentet startas så kalibreras givarna i omgivande friskluft. Temperaturen mäts med rökgassondens givare under kalibreringen och används som luftens (förbränningsluftens) temperatur. Om extern givare ansluts för lufttemperatur mäts förbränningsluften istället kontinuerligt. Det finns en liten temperaturplugg som tillval för att mäta luftens temperatur vid analysatorn och det finns temperaturgivare som kan monteras i tilluftskanalen med hjälp av en PTFE-kona (båda är tillval). Förbränningsluften är den friskluft som sugs in i brännaren, oftast från pannrummet men ibland utifrån genom en tilluftskanal.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551