Rökgasanalysator

Rökgasanalysator

A 450 Set

Art.nr: 541270 [Se större]
• Enkel hantering
• 2-4 års garanti
• Stor 5" OLED färgdisplay
• Flexibel mätsond
• Enkelt underhåll
• Wöhler A 450 App (Android och iOS)


A 450 från Wöhler ger snabbt en bild av hur effektiv förbränningen är med hjälp av en "flexibel" mätsond.

A 450 har givare för CO, 0² (syrgas), rökgastemperatur, förbränningsluftens temperatur samt differenstryck.
Instrumentet beräknar CO2 (koldioxid), daggpunkt, rökgasförlust (Qs), verkningsgrad (ETA), luftöverskott (Lambda) samt kondenseringsöverskott.

På den stora färgdisplayen (OLED) kan alla mätvärden visas på samma gång, det går även att få grafer.
Alla inställningar görs enkelt i en menyn som styrs med fyra knappar.

Instrumentet har förinställda bränslekoder för t ex olja, ved, pellets, naturgas, kol, gasol, och stadsgas.

Med hjälp av IR-skrivaren TD-100 kan man skriva ut testrapporter (tillval, medföljer ej)

I denna modell (A 450) sitter en 10 000 ppm CO-givare.
Det är möjligt att sätta in en annan CO-givare och komlettera med en NO-givare:
CO (kolmonoxid): 5 000 / 10 000 / 100 000 / 10 000 ppm H² kompenserad
NO (kväveoxid): 3 000 ppm

Beroende på CO-givaren är namnet:
A 450 L – 5 000 ppm
A 450 L – 100 000 ppm
A 450 – 10 000 ppm
A 450 H – 10 000 ppm, H2 kompenserad

Produktblad A450 (1,75Mb)

Engelsk manual A450

Syrgas O²: 0...21 volym% (± 0,3 volym%)
Kolmonoxid CO: 0...10 000 ppm (± 40 ppm (< 1 000 ppm), annars 10 % avläst värde (Om H2 < 5% av värdet)
Rökgastemperatur: 0…800 °C
(0...133 ºC ±2 °C, 133...800 °C ±1,5% a.v.)
Förbränningsluftens temperatur:
0…120 °C (±1 °C)
Differenstryck: ±100 hPa (±2% a.v., minst ±5 Pa)
Omgivningstemp: +5...40 °C
Batteritid: 6...17 timmar (Li-jon)
Mått: 220x160x55 mm (utan sond)
Vikt: 620 g
Längd sond: 250 mm
Slang: 1,5 m

Inkluderar
A 450 10 000 ppm CO
250 mm mätsond med 1,5 m slang
med WIFI, USB and IR interface
USB laddare, micro USB kabel
LI-ION battery 3,6 V / 2250 mAh
25 vattenstoppfilter
Plastväska MIDI för A 450 L
Gängad kona för Ø 8 mm mätsond
Swema AB, Org.nr. 556052-5551