Partikelanalys

Partikelanalys

Partikelpump

Art.nr: 587100
Pris: 17700:-
Pumpen har två filterplats
Metoden används för att ta reda på vilka sorts partiklar som finns i luften. Till exempel vid misstanke om byggnadsrelaterad ohälsa.

Vid tilluftsventilation undersöks om partikelstorleken motsvarar filterkvalitén. Vid t ex ePM 1 60% filter (enligt ISO 16890, bra F7-filter enligt gamla EN 779) ska 60% av 1 µm partiklarna filtreras. Av erfarenhet visar 30-35% av tilluftsproverna på dålig tilluft. Människans flimmerhår kan filtrera partiklar över 1 µm.

Partiklar ner till 0.1 µm koncentreras på filtret genom att suga luft med en pump genom membranet.

Filterhållarna skickas efter provtagning till Swema. Filtret i hållaren analyseras: Först fixeras partiklarna med guld och undersöks sedan i ett
svepelektronmikroskop.

Mängden partiklar bedöms: hög, medel eller låg förekomst.

Typ av partikel bedöms.
Bland annat upptäcks bakterier, mögelsporer, pollen, olika fibrer (till exempel Asbest), kvalster, mm. Vid behov kan man skilja ut organiskt från oorganiskt material.

Hos Swema kan du köpa eller hyra en pump för provtagning. Filterhållare kan köpas för att sedan användas vid provtagning och skickas för analys.

Inkluderar:

Partikelpump med två mätsonder och väska

----------------------------------------

Hyra av pump med en mätsond: 450 kr i grund avgift + 150 kr/dag.

Instruktion provtagning.pdf (1,75Mb)

Provtagingsformulär.pdf (1,75Mb)
Swema AB, Org.nr. 556052-5551