Partikelräknare, fast installation

Partikelräknare används för övervakning och klassificering av renrum enligt ISO-standarder.
Med fast installation i nätverk möjliggörs en kontinuerlig övervakning via fjärrmätsystemet RMS.
För mobil användning finns handhållna partikelräknare för kontroll och mätning av luftkvaliteten.


Swema AB, Org.nr. 556052-5551