Fuktlogger

Rotronic LOG-HC2-RC

Art.nr: 859503
• NYHET!
• Trådlös dataöverföring
• Utbytbar givare
• Lång drifttid


Datalogger för relativ fukt (%RF) och temperatur. Trådlös dataöverföring via utbytbar givare, HydroClip2 HC2-S3, till USB mottagare. (USB mottagare och givare beställs separat, se Tillbehör resp. Givare). Trådlös överföring innebär minskade kostnader pga ingen kabeldragning och att data kan skickas från svårtillgängliga platser. Inbyggt minne som säkerställer att ingen data förloras vid ev. strömavbrott. Loggern programmeras och data laddas ned med HW4, senaste programvaran från Rotronic (beställs separat).


Rotronic USB-radiosystem
Swema ABOrg.nr. 556052-5551

Pepparvägen 27 123 56 Farsta