Teori CO2 - Koldioxid

Art.nr: 859 CO2 [Se större]
• Princip
• Riktlinjer
• Mätteknik
• Kalibrering
• Video


CO2 - Koldioxid
Rumsluft övervakas vanligtvis begränsat till luftfuktighet och temperatur. Särskilt i tider av en pandemi är mätning och övervakning av CO2 också mycket viktigt. Korrekt ventilation i lokaler minskar avsevärt risken för infektioner, inklusive covid.

Men när är det dags att vädra?
Koldioxidhalten ("parts per million" ppm) är nyckelindikatorn!

Princip
Koldioxid (CO2) är en färglös och luktfri gas som finns i jordens atmosfär och som är farlig i höga koncentrationer. Andelen CO2 i naturlig omgivande luft är cirka 0,04 % eller 400 ppm. När människor och djur andas ut denna gas blandas den snabbt med den omgivande luften, även i rum som är välventilerade.

En hög CO2-halt blir uppenbar hos människor genom snabb trötthet och förlust av koncentration. De negativa effekterna märks snabbare i små rum där det finns många människor (t.ex. konferensrum).

För att initiera lämpliga motåtgärder såsom ökad tillförsel av frisk luft är det viktigt att i moderna klimatsystem mäta inte bara parametrar som relativ luftfuktighet och temperatur utan även CO2-halten. Koncentrationen av CO2 ses som en viktig indikator för inomhusluftens kvalitet.

Riktlinjer
350-450 ppm: Frisk luft utomhus
400-1200 ppm: Rumsluft
>1 000 ppm: Trötthet och koncentrationssvårighet blir uppenbar
5 000 ppm (0,5%): Högsta tillåtna värde på arbetsplatsen under en 8-timmars arbetsdag
38 000 ppm(3,8%): Andningsluft (direkt utandning)
>100 000 ppm (10%): Illamående, kräkningar, medvetslöshet och dödsfall

Mätteknik
Mättekniken är baserad på principen om NDIR (non-dispersive infrared) sensorer. Denna gassensor fungerar som ett spektroskop och analyserar vilka våglängder som sänds ut av en ljussändare som når en mottagare.

KALIBRERING
Alla givare är förkalibrerade och har en livslängd på mer än 15 år i normala applikationer. Den automatiska baslinjekorrigeringen innebär att sensorerna inte kräver någon ytterligare kalibrering om de används i inomhuslufttillämpningar.

Video

Swema AB, Org.nr. 556052-5551