ISO 7730

ISO 7730

Neutral termisk miljö ISO 7730

[Se större]
När man gillar den termiska miljön upplever man god termisk komfort. Det känns varken för varmt eller för kallt. På grund av individers olikheter är det omöjligt att finna en termisk miljö som tillfredsställer samtliga individer. Målet blir att uppnå så få missnöjda som möjligt. Enligt ISO 7730 (Ergonomi för den termiska miljön...), finns det 3 sätt att beskriva gillande och missnöje med den termiska miljön:
PMV, PPD, DR

PMV (Predicted Mean Vote) är att man upplever sig: +3 för varm, +2 varm, +1 något varm, -1 något kall, -2 kall, -3 för kall.

PPD är förväntad procent missnöjda med den termiska miljön.

DR, dragindex. Drag är en oönskad lokal kylning av kroppen som sker på grund av luftrörelse. DR, dragindex, är förväntad procent missnöjda på grund av drag.

Hur varm man upplever sig beror på miljö, aktivitet och klädsel.

Miljöfaktorer
- Luft temperatur
- Lufthastighet
- Relativ luftfuktighet
- Medelstrålningstemperaturen

Individuella faktorer
- Aktivitet
- Isolering, kläder

Instrumentering
De tre olika givarna (Swema 03 (drag och lufttemperatur), Swema 05 (glob), HC2A-S (fukt)) kopplas direkt till PC via USB-kabel. Givarna monteras lämpligt på stativ (1st fot, 1st stav, 3st koppling), direkt i väska (istället för stativfot) eller med tripodstativ (kräver endast en givarhållare).


Swema 03 eller Swema 03+
Swema 05
HC2A-SStandarden ISO 7726 anger krav och önskemål på mätutrustningen för de 4 miljöfaktorerna. Lufthastigheten den svåraste att mäta:

1: Lufthastighetsgivaren måste vara riktningsoberoende. Lufthastigheten i rum är normalt (0,05...V...0,4m/s) och riktningen ändrar sig lätt.

2: Svarstiden på givaren måste vara så kort som möjligt.

Luftens turbulens är en vikig komponent i formeln för dragindex. Luftrörelserna i ett rum kan vara instabila och skifta snabbt från t.ex. 0.05m/s till 0.4m/s på mycket kort tid. En passande givare ska följa denna förändring. ISO7726 förespråkar en önskvärd svarstid (90%) på lufthastigheten på under 0.2 sekunder. En vanlig riktningsoberoende givare kan vara ganska stor, med stor massa som ger en relativ lång svarstid. Swema 3000 använder en sofistikerad reglering av givaren som möjliggör en mycket liten givare. Denna lösning uppnår inte bara den´i ISO7726:1998 föreskrivna svarstiden utan också den önskvärda.
Swema 3000 gör det också möjligt att använda SWA 03 utan en dator för fältmätningar.

PC-program SwemaMultipoint är ett dataprogram som i realtid beräknar och presenterar PMV, PPD och DR i grafer. Alla beräknade och uppmätta data sparas för att kunna analyseras. För varje givare kan data loggas och sparas med upp till 10gånger per sekund.
Genom att ange aktivitetsnivå och klädsel beräknas PMV and PPD.

Grafer kan också presenteras "online" för alla uppmätta värden. T.ex. dragindex, temperatur and lufthastighet.

Se respektive givare
Swema AB, Org.nr. 556052-5551