Anemometer - Drag

Anemometer - Drag

Swema 03

Art.nr: 767360 [Se större]

Kabel beställs
separat
• Riktningsoberoende lufthastighet
• 0,05...3,0 m/s vid 15...30°C
• Temperatur: 10...40°C
• Svarstid (90%) <0,2s
• Mätfrekvens: Max 100Hz
• USB anslutning


Swema 03 är en riktningsoberoende anemometer för låga lufthastigheter (0,05...3m/s).
Den har en digital utsignal och ansluts direkt till PC via USB. Via USB kontakten strömförsörjs även givaren. Maximalt antal mätningar som kan registreras av PC:n är 100 per sekund. Därför kan givarens 100 Hz endast uppnås när bara en givare ansluten till PC.

Swema 03 möter kraven i ISO 7726 för användning vid mätning enligt ISO 7730 (Ergonomi för den termiska miljön).

Swema 03 kan anslutas tillsammans med flera andra givare till en dator med hjälp av dataprogrammet SwemaMultipoint. SwemaMultipoint kan läsa av mätvärden från Swema 03 upp till 10ggr/sek.


SwemaMultipoint för PC
Mätområde:
Lufthastighet (Riktningsoberoende): 0,05 - 3,00 m/s
vid 15 ...30 °C
Temperatur: 10 - 40°C

Mätosäkerhet:
Lufthastighet:
±0,03 m/s vid 0,05...1,0 m/s och ±3% avläst värde vid 1...3 m/s och
vid 20...25°C

±0,04 m/s vid 0,05...1 m/s
±4% avläst värde vid 1...3 m/s
vid 15…30°C

Temperatur: ± 0,1°C

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser

Övrigt:
T90 lufthastighet (90%): 0,2s
Kommunikation: USB
Matningsspänning: 4,5...5,5V

Samplingsfrekvens: Rekommenderad: 10Hz (upp till 100Hz med USB är möjligt på vissa PC.)

Ingår:
Spårbart kalibreringscertifikat

Beskrivning:
1: Lufthastighetsgivaren måste vara riktningsoberoende. Luftrörelsena i rummet är ganska små (0,05...0,4m/s) och riktningen ändras lätt.

2: Svarstiden på givaren ska vara så snabb som möjligt.
Luftens turbulens är en viktig faktor för drag index beräkning. Luftrörelserna i rummet är väldigt instabila. De kan ändras från 0,05 till 0,4m/s väldigt snabbt och det är viktigt att givaren kan följa med i dessa förändringar. ISO 7726 säger att en önskvärd svarstid för lufthastighetsgivaren ska vara mindre än 0,2 sekunder. Swema 03 klarar detta krav med hjälp av sin snabba microprocessor och att ett litet givarelement används. Detta ger en draggivare med mycket goda dynamiska egenskaper för turbulens.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551