Draggivare

Draggivare

SWA 03

Art.nr: 764730
• Lufthastighet: 0,05...3,0 m/s
• Svarstid (90%): 0,2s
• Temperatur


SWA 03 är en anemometer som mäter lufthastighet riktningsoberoende upp till 3m/s. Den har mycket goda dynamiska egenskaper.
Kontrollera ventilationsinstallationen så att dragrisken är låg.
I ISO 7726 anges kraven på givaren och mätutrustningen för ergonomi/termiskt klimat. Där ingår lufthastigheten och den mäts med draggivare. I en ny utgåva (1998) av standarden har man höjt kraven på responstid. Kravet möts med god marginal med SWA 03:s svarstid på 0,2 sekunder. I ISO 7730:1995 anges att drag ska mätas med dragindex. Dragindex är procent personer som upplever ett besvärande drag. När du gjort en dragmätning presenterar Swema 3000 dragindexet.

1995 antogs DR som ISO standard , i ISO 7730: 1995 står:

Drag är oönskad lokal avkylning av kroppen, orsakad av luftrörelser.

Graden av drag kan uttryckas i DR (dragindex eller draught rating).

Drag index är det antal personer, uttryckt i procent, som förväntas tycka draget är irriterande.


ISO/FDIS 7726 : 1998 kompletterar genom att ange kraven på mätinstrumenten.

Mätområde 0,05 – 1,0 m/s. Noggrannhet ± (0,05m/s + 0,05v ) önskvärt ± (0,02m/s + 0,07v).

v=hastigheten (m/s)

Riktningsoberoende inom en sfär (alla riktningar).

Responstid 0,5 s önskvärt 0,2 s.

Rekommenderad mättid för att bilda medelhastighet och standardavvikelse (turbulens) är 3 minuter.

KategoriDR
Drag index
A< 15%
B< 20%
C< 25%


Upplevelsen av drag varierar från en individ till en annan. DR är ett bra hjälpmedel
för att t.ex. jämföra en arbetsplats med en annan och för att kunna fastlägga om det är oönskad luftrörelse som irriterar eller om det är temperaturvariationer eller strålningen från kalla ytor som orsakar irritationen, det är svårt att särskilja utan mätningar.

Mätning av DR vid injustering av tilluftsdon är också ett utmärkt hjälpmedel för att garantera
leverans av dragfri luft. DR är ett då ett bättre mått än enbart luftens medelhastighet.

Swema 3000 med SWA 03 beräknar DR enligt ISO 7730:1995 och uppfyller de önskvärda
kraven i ISO/FDIS 7726: 1998.

I protokollet får du DR, medellufthastighet, medeltemperatur, standardavvikelse och
mättid. Du kan också logga upprepade 3 minuters mätningar med valbar tidsintervallSwemaTerminal för PC

SwemaMultipoint för PC
Mätområde:
Riktningsoberoende:
Lufthastighet: 0,05- 3,0 m/s vid 15...30 °C
Temperatur: 10 - 40 °C (lufthastighet upp till 34°C)

Mätosäkerhet:
±0.03 m/s vid 0.05 - 1.0 m/s Vid 23°C
±3% avläst värde vid 1...3 m/s Vid 23°C
±0,04 m/s vid 0,05...1 m/s Vid 15…30°C
±4% avläst värde vid 1..3 m/s Vid 15…30°C
± 0.1 °C Vid 10...40°C

Övrigt:
T90 lufthastighet (90%): 0,2s
Övre luftsvängningsfrekvens (sinusformad) då mätvärdet ligger högst 10% ifrån verkligt värde: 2 Hz
Samplingsintervall: 0,1 sekund
Mättid för dragindex: 5sekunder... 3minuter (standard)... 60 minuter
Inkluderar: Väska 50 x 20 x 20 cm,
löstagbar fot,
spårbart kalibreringsintyg

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Beskrivning:
Definitionen av enheten för drag, DR (dragindex eller draught rating) publicerades första gången 1987 av Fanger och Melikov m.fl. från Danmarks Tekniska Universitet.

Ingående studier på en test grupp visade sambandet mellan upplevelsen av drag och

de tre komponenterna,


  1. Luftens temperatur.

  2. Luftens medelhastighet.

  3. Turbulens.= (standardavvikelsen / medelhastigheten x 100)


Forskarna presenterade en formel som visar sambandet.
DR = (34-t) . (v-0,05)0,62(0,37 . v.Tu +3,14)

Det är alltså människan som är utgångspunkten för denna storhet. Detta gör det enkelt att förklara. Är t.ex. dragindex 15 så tycker 15 personer av hundra att det är dragigt.

I början på 90 talet påbörjades ett arbete med att få fram rekommendationer för 3 olika kategorier av inomhusklimat i ventilerade byggnader. Drag är en av de faktorer som negativtpåverkar upplevelsen av det termiska inomhusklimatet. Detta har lett till en teknisk CEN rapport (CR 1752) som publicerades i december 1998 och kan köpas från SIS.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551