SwemaTwin Bluetooth modem

SwemaTwin Bluetooth modem

SwemaTwin Bluetooth 8 modem

Art.nr: 770060 [Se större]
• Ventilationsinjustering
• Proportionalitetsmetod
• Trådlöst


Bluetooth modem för SwemaTwin. Ett st komplett modem till en SwemaMan 8. Med en SwemaMan 8 på referensdonet så fås mätvärdet via Bluetooth och avläses med en Swema 3000, alternativt en SwemaFlow 126 Twin. Tidsbesparande vid injustering enligt proportionalitetsmetoden.

Räckvidd: Ca. 25m eller 3 våningar i byggnad (7 våningar med repeater)
Drifttid: ca 16 timmar (900mAh)
Swema AB, Org.nr. 556052-5551