SwemaTwin Bluetooth modem

SwemaTwin Bluetooth modem

SwemaTwin Bluetooth 3000 modem

Art.nr: 770050 [Se större]
• Ventilationsinjustering
• Proportionalitetsmetod
• Trådlöst


Bluetooth modem för SwemaTwin. Ett st komplett modem till en Swema 3000. Med en Swema 3000 på referensdonet så fås mätvärdet via Bluetooth och avläses med en SwemaFlow 126 Twin, alternativt en Swema 3000. Tidsbesparande vid injustering enligt proportionalitetsmetoden.

Räckvidd: Ca. 25m eller 3 våningar i byggnad (7 våningar med repeater)
Drifttid: ca 16 timmar (900mAh)
Swema AB, Org.nr. 556052-5551