SwemaTwin - injustering av ventilation

SwemaTwin - injustering av ventilation

SwemaTwin

Art.nr: SwemaT [Se större]
• Ventilationsinjustering
• Proportionalitetsmetoden
• Nöjdare uppdragsgivare
• Halva tiden


SwemaTwin - fördelar

Med SwemaTwin kan tiden, och därmed kostnaden, för en injustering av ett ventilationssystem minskas med hälften eller mer. Som injusteringsföretag kan Du ta fler och mer komplicerade uppdrag med samma resurser. Nya lokaler kan snabbare börja användas, störningen minskas på befintlig verksamhet. Alla blir nöjda, uppdragsgivaren, injusterare och brukare. SwemaTwin ger bra referenser och nya uppdrag.

SwemaTwin – injustering med modem

Vid proportionell injustering är kvoten mellan donet som justeras och referensdonet det viktiga.
Referensdonets flöde kan fås från en annan mättekniker per telefon eller radiokontakt, eller genom att själv gå tillbaka och läsa av referensdonet. För en exakt injustering kan referensdonets värde behöva läsas av flera gånger per justerat don.
Genom att koppla två mätinstrument till var sitt modem kan Du i ditt huvudinstrument fjärravläsa mätinstrumentet på referensdonet. Referensdonets exakta värde visas hela tiden när övriga don justeras. Förhållandet i procent (%) mellan det don som justeras och referensdonet visas också, vilket minskar behovet av tidskrävande beräkningar. SwemaTwin gör att injusteringar enligt proportionalitetsmetoden enkelt och snabbt kan utföras av en person.

SwemaTwin - utrustning

För att injustera med SwemaTwin behövs ett universalinstrument Swema 3000/md/mdH+ med ett tillkopplat modem, alternativt en luftflödesstos SwemaFlow 126 Twin med inbyggt modem, som sedan används som huvudinstrument.
Ett andra modem kopplas till en Swema 3000/md/mdH+ eller en tryckmätare SwemaMan 8, som används på referensdonet.
Swema 3000/md/mdH+ måste ha en tryckgivare eller anemometer för direkt visning av flöde.
Radiomodemen har en räckvidd på ca 12 våningar i ett normalt bostadshus.
Bluetooth-modemen med tillvalet Repeater har en räckvidd på ca 7 våningar i bostadshus.

Proportionalitetsmetoden.pdf

Manual SwemaTwin med Radio och Bluetooth modem.pdf


Bluetooth modem:
Räckvidd: ca 100m i byggnad med Repeater (avstånd beror mycket på vilken typ av byggnad det är), flera Repeatrar kan användas för längre avstånd.
Driftstid: ca 16 tim
Swema AB, Org.nr. 556052-5551