Tryckmätare

Tryckmätare

SwemaMan 8

Art.nr: 768300 [Se större]
• Difftryck -100... 1500 Pa
• Luftflöde
• Lufthastighet
• Inbyggd nollventil
• Barometer
• Termoelement


SwemaMan 8 är en lägesoberoende mikromanometer som mäter differenstryck, lufthastighet och luftflöde. Instrumentet har en inbyggd givare för differenstryck och en ventil för nollställning. Det har även ett antal specifika mätprogram enligt kraven ställda i EN 16211. Lufthastighet mäts via prandtlrör. Luftflöde visas från lufthastigheter över en area eller uppmätta över en ventil med k-faktor. Den inbyggda barometern och termoelementet kompenserar automatiskt hastigheten och flödet för luftens densitet.

SwemaMan 8 som referens
Den inbyggda differenstryckgivaren nollställs direkt på instrumentet, via SwemaTwin eller via ett PC-program då instrumentet är kopplat till dator.
Instrumentet är därför ett utmärkt referensinstrument vid injustering via SwemaTwin eller i laboratoriemiljö för kontinuerlig mätning via PC-program.

SwemaTwin proportionell injustering av ventilation med modem.

Produktblad, Manual


Mätområde:
Differenstryck: -100... 1500 Pa
Barometer: 600...1200 hPa
Temperatur: 0...50°C (standardkurva typ K)
Lufthastighet: ca 2...49 m/s (beräknas)

Mätosäkerhet:
Differenstryck: ±0,3% min ±0,4 Pa vid 23°C ±5°C
Barometer: ±2,5 hPa vid 23°C ±5°C
Temperatur typ K: ±1 °C ingång termoelement, utan givarens osäkerhet

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%. Det är viktigt att korrigera mätvärdena med korrektionerna i kalibreringsbeviset för att mätosäkerheten ovan skall stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Upplösning: 0,1 Pa, 1 Pa vid 1000...Pa
Tidskonstant: 0,5 / 1 / 2 / 10 sekund
Minne: 50 st fler- eller enpunktsmätningar
Arbetstemperatur: 0...+50°C
Batteri: 2st AA batterier, standard eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 150h (24h med display belysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning.
Mått: 180x82x36 mm
Vikt: 390g
Kapsling: IP50 (mot damm)

Inkluderar: SwemaMan 8, termoelement, 2 IEC LR6 AA batterier, kalibreringscertifikat & manual.

Beskrivning:
Instrumentet har mycket hög noggrannhet med en upplösning av 0,1 Pa. Med SwemaMan 8 mäts differenstryck i Pa över ventilationsdon och spjäll. Med hjälp av en k-faktor fås flödet i l/s eller m3/h. SwemaMan 8 kan också mäta lufthastighet och luftflöde med Prandtlrör (enligt EN 16211 metod ID 1, ID 3, ST 1, ET 1).

SwemaMan 8 har valbar tidskonstant och visar max, min och medelvärdet. Mätningarna kan sparas för överföring till PC

Automatisk nollning
Instrumentet har inbyggd ventil så givarens nollpunkt kontrolleras automatiskt varje gång ett mätvärde tas. Slangarna behöver inte koppla loss och mätning blir rätt oberoende av instrumentets lutning.

Automatisk densitetskompensering
Tack vare densitetskompensering med hjälp av termoelement och inbyggd barometer kan visning av verkligt eller standardflöde väljas.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551