Tryckmätare

Tryckmätare

SwemaMan 8

Art.nr: 768300 [Se större]
• Difftryck -100... 1500 Pa
• Luftflöde
• Lufthastighet
• Inbyggd nollventil
• Barometer
• Termoelement


SwemaMan 8 är en lägesoberoende mikro-manometer som mäter differenstryck, lufthastighet och luftflöde.

Instrumentet har mycket hög noggrannhet med en upplösning av 0,1 Pa. Med SwemaMan 8 mäts differenstryck i Pa över ventilationsdon och spjäll. Med hjälp av en k-faktor fås flödet i l/s eller m3/h. SwemaMan 8 kan också mäta lufthastighet och luftflöde med Prandtlrör (enligt EN 16211 metod ID 1, ID 3, ST 1, ET 1).

SwemaMan 8 har valbar tidskonstant och visar max, min och medelvärdet. Mätningarna kan sparas för överföring till PC

Automatisk nollning
Instrumentet har inbyggd ventil så givarens nollpunkt kontrolleras automatiskt varje gång ett mätvärde tas. Slangarna behöver inte koppla loss och mätning blir rätt oberoende av instrumentets lutning.

Automatisk densitetskompensering
Tack vare densitetskompensering med hjälp av termoelement och inbyggd barometer kan visning av verkligt eller standardflöde väljas.

Inkluderar
SwemaMan 8, termoelement, 2 IEC LR6 AA batterier, kalibreringscertifikat & manual.

SwemaTwin proportionell injustering av ventilation med modem.

Produktblad, Manual


Mätområde:
Differenstryck: -100... 1500 Pa
Upplösning: 0,1 Pa, 1 Pa vid 1000...Pa
Barometer: 600...1200 hPa
Temperatur: 0...50°C (standardkurva typ K)
Lufthastighet: ca 2...49 m/s (beräknas)

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Differenstryck: ±0,3% min ±0,4 Pa
Barometer: ±2,5 hPa
Temperaturingång Termoelement typ K: ±1°C, Se givare

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%. Det är viktigt att korrigera mätvärdena med korrektionerna i kalibreringsbeviset för att mätosäkerheten ovan skall stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Tidskonstant: 0,5 / 1 / 2 / 10 s
Minne: 50 st fler- eller enpunktsmätningar
Arb.temp: 0...+50°C
Batteri: 2st AA batterier, standard eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 150h (24h med display belysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning.
Mått: 180x82x36 mm
Vikt: 390g
Kapsling: IP50 (mot damm)
Swema AB, Org.nr. 556052-5551