Tryckmätare

Tryckmätare

SwemaMan 7

Art.nr: 768310 [Se större]
• Difftryck -1000...+9999 Pa
• Luftflöde
• Lufthastighet


SwemaMan 7 är en noggrann mikromanometer som mäter differenstryck, lufthastighet och luftflöde. Instrumentet har stort mätområde och en upplösning av 0,1 Pa. Med SwemaMan 7 mäts differenstryck i Pa över ventilationsdon och spjäll. Med hjälp av en k-faktor fås flödet i l/s eller m3/h. SwemaMan 7 kan också mäta lufthastighet och luftflöde med Prandtlrör (enligt EN 16211 metod ID 1, ID 3, ST 1, ET 1).

SwemaMan 7 har valbar tidskonstant och visar max, min och medelvärdet. Mätningarna kan sparas för överföring till PC.

Nollning
Instrumentet har liten drift av nollpunkten. Den kan justeras till noll. Det sker med hjälp
av en tryckknapp efter bortkoppling av slangarna.

Densitetskompensering
Användaren väljer standardflöde eller anger själv temperatur- och barometervärden för att kompensera flödet till motsvarande densitet.

Produktblad, Manual

Mätområde:
Differenstryck: -1000…9999 Pa
Upplösning: 0,1 Pa, 1 Pa vid 1000...9999 Pa
Lufthastighet: ca 2...129 m/s (beräknas)

Mätosäkerhet vid 23°C ±5°C:
Differenstryck: ±1% avläst värde, min ±0,5Pa (efter nollning)

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%. Det är viktigt att korrigera mätvärdena med korrektionerna i kalibreringsbeviset för att mätosäkerheten ovan skall stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Tidskonstant: 0,5 / 1 / 2 / 10 s
Minne: 50 st fler- eller enpunktsmätningar
Arbetstemperatur: 0...+50°C
Batteri: 2st AA batterier, standard eller laddbara
Batteri drifttid: Upp till 150h (24h med display belysning)
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning.
Mått: 180x82x36 mm
Vikt: 390g
Kapsling: IP50 (mot damm)

Inkluderar
SwemaMan 7, 2 IEC LR6 AA batterier, kalibreringscertifikat & manual.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551