Programuppgradering

Programuppgradering

SwemaFlow uppgradering

Uppgradering av programmet i SwemaFlow 126, SwemaFlow 126 Twin, SwemaFlow 4001 och SwemaFlow 236 påverkar varken mätosäkerheten, kalibrering eller sparade mätningar.

Förberedelser: Om så ej gjorts tidigare, installera SwemaTerminal 3 och installera 32-bitars java från https://www.java.com/sv/download/manual.jsp. Länken heter "Windows Offline" (28 Nov 2019).

1. Hämta programversionen 769750 126_4001_236 Firmware.zip
Extrahera filen och spar den på lämpligt ställe.

Se programhistorik.

SwemaFlow programhistorik.pdf

2. Slå på instrumentet och anslut med USB-kabeln till PC:n. Öppna SwemaTerminal 3 om det inte redan är öppet.

3. Välj Update Firmware från SwemaFlow-menyn uppe till vänster i SwemaTerminal 3. SwemaTerminal 3 bortkopplar nu från instrumentet och ett "Swema Firmware Updater 1.02" fönster dyker upp. Stäng SwemaTerminal 3.

4. Välj den COM-port instrumentet är inkopplat på (visas i SwemaTerminal 3 fönstret).

5. Klicka på "Select firmware" Instrumentet lämnar nu virtuella com-portsläget och går in i USB-läge. En drivrutin kan behöva installeras, låt Windows söka efter den (i "C:/Program Files/Swema/Firmware/Firmware_Digital_125D_4000/DriverInstall") och installera drivrutinen.

6. Välj den fil du laddade ned i punkt 1.

7. När program-uppdateringen är klar går instrumentet till mätläge och det svarta fönstret stängs. Stäng "Swema Firmware Updater 1.02" och dra ur usb-kontakten. Instrumentet är nu uppgraderat och klart att användas.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551