Anemometer

Anemometer

SwemaAir 5

Art.nr: 768480 [Se större]
• Lufthastighet
• Luftflöde
• Temperatur
• Barometer


SwemaAir 5 mäter lufthastighet och kan visa luftflöde när en area matas in i instrumentet. SwemaAir 5 har en inbyggd barometer som tillsammans med temperaturgivaren kompenserar för luftens densitet. Instrumentet har ett brett användningsområde. Till exempel luftflödesmätning i kanal eller över galler. Även för kontroll av drag kring fönster och lufthastighetsmätning i dragskåp.

Manual


Mätområde:
Lufthastighet: 0,1... 12 m/s
12...30 m/s som option
Temperatur: -20...80°C
Barometer: 600...1200 hPa

Mätosäkerhet:
Lufthastighet: ±0,04 m/s vid 0,1...1,33 m/s, ±3% avläst värde vid 1,33...30 m/s vid 23°C
±0,05 m/s vid 0,1...1,33 m/s, ±5% avläst värde vid 1,33...30 m/s vid +10...+30°C
Temperatur: ±0,3°C vid 23°C
±1,0°C vid -20...80°C
Barometer: ±3 hPa

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%. Det är viktigt att korrigera mätvärdena med korrektionerna i kalibreringsbeviset för att mätosäkerheten ovan skall stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Tidskonstant: 0,5 / 1 / 2 / 10 sekund
Minne: 50 st fler- eller enpunktsmätningar
Arbetstemperatur: 0...+50°C för instrumentet
Batteri: 2 st IEC LR6, AA/laddbara batterier
Utgång: USB till dator för sparade mätprotokoll eller direktöverföring av visning.
Mått: 180x82x36 mm, 195x93X36 mm med givare,
Givarmått: dia. 8...10 mm, 66 cm utfällt teleskop, 1...2 meter spiralkabel.
Vikt: 500 gram
Kapsling: IP50 (mot damm)
Inkluderar: SwemaAir 5, 2 IEC LR6 AA standard batterier, givare med 1...2 m spiralkabel, kalibreringscertifikat & manual.
Variant: Art.nr. 768482 66cm givare med 4 m rak kabel. På förfrågan 66cm givare med 50 cm förlängning inklusive 1,5...2,5 m spiralkabel

Beskrivning:
Som standard är instrumentet kalibrerat upp till 12 m/s och tilläggskalibrering från 12... 30m/s kan beställas. Hastighetsvisning (enligt EN 16211 metod ID 2) och direkt flödesvisning i l/s eller m3/h, flödesberäkning med eller utan hänsyn till k2-faktor (kanalfaktor). Rätt K2-faktor enligt SS-EN 16211-2015 (Tagna ur Sluttrapport, Nordtest Prosj. 1463-99, Samkalibrering av utstyr for luftmengdemåling. Prosjetrapport av Norges Byggforskningsinstitutt. Rev. 2001-05-23) kan ställas in att användas automatiskt så att korrigering görs. Arean läggs in direkt, som diameter eller med höjd och bredd. Max, min och medelvärde för varje mätning visas på displayen. Displayen har belysning. Två lätt utbytbara vanliga eller laddbara batterier används.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551