Anemometer

Anemometer

SwemaAir 5

Art.nr: 768480 [Se större]
• Lufthastighet
• Luftflöde
• Temperatur
• Barometer


SwemaAir 5 mäter lufthastighet 0,1-30 m/s. Som standard är instrumentet kalibrerat upp till 12 m/s och tilläggskalibrering från 12... 30m/s kan beställas. SwemaAir 5 har en inbyggd barometer som tillsammans med temperaturgivaren kompenserar för luftens densitet. Hastighetsvisning (enligt EN 16211 metod ID 2) och direkt flödesvisning i l/s eller m3/h, flödesberäkning med eller utan hänsyn till k2-faktor (kanalfaktor). Rätt K2-faktor enligt SS-EN 16211:2015 (Tagna ur Sluttrapport, Nordtest Prosj. 1463-99, Samkalibrering av utstyr for luftmengdemåling. Prosjetrapport av Norges Byggforskningsinstitutt. Rev. 2001-05-23) kan ställas in att användas automatiskt så att korrigering görs. Arean läggs in direkt, som diameter eller med höjd och bredd. Max, min och medelvärde för varje mätning visas på displayen. Displayen har belysning. Två lätt utbytbara vanliga eller laddbara batterier används.

Instrumentet har ett brett användningsområde.
Till exempel luftflödesmätning i kanal eller över galler. Även för kontroll av drag kring fönster och lufthastighetsmätning i dragskåp.

Manual


Mätområde
Lufthastighet: 0,1... 12 m/s
12...30 m/s som option
Temperatur: -20...80°C
Barometer: 600...1200 hPa

Mätosäkerhet vid 23°C:
±0,04 m/s vid 0,1...1,33 m/s
±3% avläst värde vid 1,33...30 m/s
Temperatur: ±0,3°C
Barometer: ±3 hPa

Mätosäkerhet vid +10...+30°C
±0,05 m/s vid 0,1...1,33 m/s
±5% avläst värde vid 1,33...30 m/s

Mätosäkerhet vid -20...80°C:
Temperatur: ±1,0°C

Mätosäkerhet enligt GUM (JCGM 100ː2008) med täckningsfaktorn k=2, vilket för en normalfördelning svarar till en täckningssannolikhet av 95%. Det är viktigt att korrigera mätvärdena med korrektionerna i kalibreringsbeviset för att mätosäkerheten ovan skall stämma.
För ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt
Batteri: 2 st IEC LR6, AA/laddbara batterier
Storlek: 180x82x36mm, 195x93X36mm med givare,
Givarstorlek: dia. 8...10 mm givare: 66cm, Inklusive 1...2 meter spiralkabel.
(Art.nr. 768482 66cm givare med 4 m rak kabel)
På förfrågan 66cm givare med 50 cm förlängning inklusive 1,5...2,5 m spiralkabel
Vikt: 500g

Inkluderar
SwemaAir 5, 2 IEC LR6 AA standard batterier, givare med 1...2 m spiral kabel, kalibreringscertifikat & manual.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551