Anemometer

Anemometer

SWA 32

Art.nr: 771060 [Se större]
• Lufthastighet
• Luftflöde
• Temperatur


Givaren SWA 32 med Swema 3000 mäter lufthastighet 0-30 m/s och temperatur. SWA 32 passar för luftflödesmätning i ventilationskanaler enligt EN 16211 och för dragskåpsmätningar enligt EN 14175:3-4. SWA 32 har en noggrannare kalibrering än föregångaren SWA 31 så korrektionerna blir mindre.

Mätområde:
Lufthastighet: 0,1...10 m/s vid -10...+45°C
Temperatur: -20...+80°C

Mätosäkerhet:
Lufthastighet: ±0,03 m/s vid 0,10...0,4 m/s
±0,04 m/s vid 0,4...1,33 m/s
±3% av avläst värde vid 1,33...30 m/s vid 23 ± 3°C

±0,05 m/s vid 0,1...1,10 m/s
±4,5% avläst värde vid 1,10...30 m/s
Vid -10...+45°C

Temperatur: ± 0,3°C vid 23°C
± 1,0°C Vid -20...+80°C

Mätosäkerhet med 95% täckningssannolikhet vid ej kondenserande, ej fuktig luft, mindre än 80% Relativ fukt, icke aggressiva gaser.

Övrigt:
Passar:Swema 3000 programversion 5.40 eller högre, uppgradera vid behov.
Passar ej:SwemaAir 300 (utgången modell) - använd SWA 31 / 31E.
Ø:8...10 mm
Längd:66cm + 50cm förlängning
Ø: 8...10 mm,
Längd: 66cm
Kalibrering: var 12e månad
Extra: Art.nr. 763.010 Kalibrering 20 & 30 m/s

Beskrivning:
Givaren har graderat teleskopskaft och kan enkelt dras ut till 66 cm längd. Hastigheten kan mätas mellan -10 och +45°C och temperaturen mellan -20...+80°C. Läs av direkt eller mät ett antal punkter för att få medelhastighet, max och min.

Flödesmätning
Vill Du veta flödet i l/s eller m3/h så kan Du enkelt lägga in ventilationskanalens dimensioner, diameter, bredd och höjd eller area. De flesta standardmått väljer du direkt. Rätt k2-faktor enligt SS-EN 16211:2015 (Tagna ur Sluttrapport, Nordtest Prosj. 1463-99, Samkalibrering av utstyr for luftmengdemåling. Prosjetrapport av Norges Byggforskningsinstitutt. Rev. 2001-05-23) används automatiskt och korrigering görs. Vald k2-faktor redovisas vid protokollutskrift så att mätningen blir godkänd.

Autosampling
Vill Du mäta vid t.ex. ett intagsgaller använder Du autosampling. Ställ in tidskonstanten ned till 0.25 sekunder och Du får 4 mätningar/sekund. Tack vare den korta mättiden får du säkra värden: medel, standardavikelse, max och min beräknas automatiskt.
Mata in höjd och bredd på gallret så får Du flödet i l/s eller m3/h.

Dragskåpsmätning
Ställbar snabb tidskonstant och god mätosäkerhet gör att SWA 32 passar dragskåpsmätningar enligt EN 14175:3-4.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551